รวมพันธุ์ไม้พื้นๆข้างขนำ    หมวดอักษร   -  
 

 

รวมพันธุ์ไม้พื้นๆข้างขนำ
(  หมวดอักษร   -  อ  )

/  อัญชัน   /
  อบเชย   /  
อัญชัน

ชื่อวิทยาศาสตร์    Clitoria ternatea  Linn.    วงศ์  LEGUMINOSAE 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Butterfly Pea
ชื่ออื่น      อังชัน,  เอื้องชัน (ภาคเหนือ)

อัญชัน ป็นพืชล้มลุกประเภทเถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น  ใบเป็นใบประกอบเรียงสลับ
กัน ใบย่อยมีประมาณ
5-7 ใบ  ลักษณะกลมโต  เนื้อใบด้านบนเรียบปลายใบมนมีเส้น
ใบเห็นได้ชัด
 ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ มีลักษณะคล้ายดอกถั่ว มีหลายสี
ทั้งสีขาว สีน้ำเงิน และสีม่วง   ผล ของอัญชัน ออกเป็นฝักมีขนาดเล็กแบน

ส่วนที่ใช้ประโยชน์   
ดอกสด
ใช้เป็นสีผสมอาหาร โดยการหั่นกลีบดอกอัญชันสด  แล้วตำกับน้ำคั้นเอาน้ำ
แล้วกรอง จะได้สีน้ำเงินแต่งขนม
เช่น ขนมชั้น ขนมขี้หนู หรือ แต่งสีข้าวยำปักษใต้และ
ถ้านำสีน้ำเงินจากดอกอัญชัน ผสมกับน้ำมะนาวเล็กน้อย จะได้สีม่วง นอกจากนี้ยังดอก
อัญชันยังสามารถ
ใช้เป็นตัว indicator วัดความเป็นกรด-ด่าง แทน lithmusได้
 


อบเชย

ชื่อภาษาอังกฤษ    Cinnamon
ชื่ออื่น     เชีย , จวงดง ,  ฝนแสนห่า ,  สมุลแว้ง , มหาปราบ ,


อบเชยไทย   
ชื่อวิทยาศาสตร์    Cinnamomum burmanii (Nees) Blume
วงศ์   LAURACEAE
ชื่อภาษาอังกฤษ    Indonesian Cinnamon, Padang Cassia, or Korintje


ลักษณะของใบอบเชยไทย


อบเชยญวน
ชื่อวิทยาศาสตร์
  Cinnamomum loureiroi  Nees
วงศ์  LAURACEAE
ชื่อภาษาอังกฤษ    Saigon Cinnamon

  


ภาพโดย   :   คนโบราณ (a_Rsw )  
สถานที่   :   ทุ่งปลักเหม็ด
 
ข้อสังเกตุ : ลักษณะของใบอบเชยญวน จะมีใบมนป้อมกว่า  ใบและเนื้อไม้มี
กลิ่นหอม


อบเชย เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้น ขนาดกลางสูงประมาณ 15 - 20 เมตร ไม่ผลัดใบเรือนยอด
เป็นพุ่มกลมรูปเจดีย์ต่ำทึบ
  เปลือกเรียบสีเทาแก่หรือเทาปนน้ำตาล ใบ เป็นใบเดี่ยวรูป
ขอบขนานเนื้อใบหนาแข็งและกรอบมีเส้นแขนงจากโคนใบ
3 เส้น (เฉพาะใบอบเชย
ญวน เมื่อขยี้ จะมีกลิ่นหอม )
 ดอกเล็กสีเหลืองอ่อนหรือเขียวอ่อนออกรวมกันเป็นช่อ
โต ตามปลายกิ่ง
 
ผล  เล็กแข็งรูปไข่กลับผลมีเมล็ดเดียว

ส่วนที่ใช้ประโยชน์
เนื้อไม้ (
อบเชยญวนมีกลิ่นหอม   เนื้อหยาบแข็ง ค่อนข้างเหนียว ใช้ในการแกะสลัก
ทำเครื่องเรือน,หีบใส่ของใส่เสื้อผ้าช่วยป้องกันมดแมลง
รากและใบ ต้มให้หญิงคลอด
บุตรใหม่ รับประทานรักษาไข้
จากการอักเสบหลังคลอด เปลือก  มีรสหวานหอมใช้เป็น
ส่วนผสมยาหอม
ยานัตถุ์  แก้ปวดศีรษะ  เป็นยาบำรุงกำลัง ขับลมแก้จุกเสียดแน่นท้อง
บำรุงดวงจิต  และใช้เป็นเครื่องเทศปรุงอาหาร  น้ำมันที่กลั่นได้จากเปลือกใช้เป็นยาฆ่า
เชื้อโรคและกันบูด

ข้อควรระวัง  ให้งดใช้ในเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 2 ขวบ   ผู้ที่มีปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะ
ขัด
  เป็นโรคริดสีดวง อุจจาระแห้งแข็ง และหญิงมีครรภ์ ไม่ควรกินอบเชยเพราะจะเกิด
อาการคลื่นไส้อาเจียน และเป็นอันตรายต่อไตได้

ดูรายเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ   " เชียด "

 

 

 

   หน้าแรก                               หน้าฐานข้อมูลพันธุ์ไม้      ไปหน้าถัดไป

                                                                                        
นำเสนอเมื่อ 15/11/2552
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 04/01/2555
Copyright © 2001-2012 : The hut of Plugmet,  All rights Reserved.  
Developed by คนโบราณ ,   e-mail plugmet54@gmail.com
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Free Web Hosting