ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ข้างขนำ   
 
 
ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ข้างขนำ

ฐานข้อมูลต่อไปนี้ ผู้จัดทำฯได้รวบรวมพันธุ์ไม้พื้นๆที่คนปักษ์ใต้ชายแดนใช้เป็น
ผักและเป็นยา
นำมาเสนอไว้  เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความรู้
ของคนรุ่นทวดรุ่นพ่อเฒ่า
ไปยังคนรุ่นลูกหลาน และคนรุ่นหลัง ที่สนใจศึกษาค้น
คว้า
จะได้ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้พัฒนายิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่น
ต่อไป
 

พันธุ์ไม้ทั้งหมด   ที่นำเสนอนี้คือพันธุ์ที่มีอยู่  และหาได้  ในแถบชนบทปักษ์ใต้
สำหรับ
ชื่อวิทยาศาสตร์ที่นำมาลงไว้  ผู้จัดทำฯได้ขวนขวายค้นหามาเท่าที่พอหา
ได้
 คงมีพันธุ์ไม้บางอย่างหาไม่ได้   เพราะไม่ทราบว่าในท้องถิ่นอื่นจะมีพันธุ์ไม้
เช่นนี้หรือไม่
และถ้ามี พันธุ์ไม้นี้จะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร     ตัวอย่างต่อไปนี้ คือ
พันธุ์ไม้ในท้องถิ่นสงขลา ที่
คนสงขลาเอง( รวมทั้งคนชนบทแต่อายุน้อยกว่า 50
 ปี )ก็ยังไม่รู้จัก เช่น

   
"
ตีเมีย เบือ ย่าง "      " ส้มเค้า "     " หัวแอกหัวไถ"     "คุระ-เปรียะ
    
"
เสาะเทาะ "     " ส้มมวงย่าน "

พันธุ์ไม้ที่กล่าวมา และอีกหลายชนิดที่มีรูปภาพในเวบไซท์นี้
 
หากท่านเคยพบ
เห็นหรือทราบชื่ออื่นๆ
รวมทั้งประโยชน์ของพันธุ์ไม้นั้นๆ     กรุณาแจ้งมายังเรา
ได้ที่
 
e-mail :   plugmet54@gmail.com    เพื่อฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ทำไว้จะ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ขอขอบคุณล่วงหน้า
      

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำฯ ใคร่ขอหมายเหตุไว้เป็นเบื้องต้น เพื่อรับทราบร่วมกันว่า
ในสมัยก่อนนั้น   ทั้งยาแก้ไข้รักษาโรค  และยาสั่งยาพิษฆ่าคน  ก็ล้วนแล้วเป็น
ผลิตผลที่หามาจากป่าทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น หากใครบอกว่าต้นไม้นั้นพันธุ์ไม้นี้เป็น
ยาดีเป็นยาอายุวัฒนะ
  ก็ขอให้ท่านพิจารณาตรวจสอบกับผู้รู้จริง ก่อนเสมอ
 .......

ขอเชิญ สอบค้นพันธุ์ไม้พื้นๆ ได้ตามรายการ... ดังต่อไปนี้.

 


พันธุ์ไม้ หมวด ก.
กระโดน,       กระเช้าสีดา,       กระทกรก,      กระบือเจ็ดตัวไม้กระทู้เจ็ดแบก,
กระพังโหม,    
 กระวาน,      กาหลง,      กาหลา,        กุ่มน้ำ       กฤษณา
แกแล,     กำจัดต้น,    กำแพงเจ็ดชั้น


พันธุ์ไม้ หมวด  ข.
ขรี ,     ขลู่,     ขี้กาดิน,    ขี้พร้าไฟ (ฟักข้าว),   ขันทองพยาบาท(ชายปลวก),
ไข่เน่า, 
ขาคัน
 (เถาคัน)


พันธุ์ไม้ หมวด  ค.
คางคก,   คุระ-เปรียะ,  โคลงเคลง (มเหร),    คล้าย (สนุ่น, ตะไคร้บก ),   เค็ด
 


พันธุ์ไม้ หมวด   จ.
จันทน์เทศ,    จันทน์หอม(ผัก),   จิกนา  จิงจ้อ
 


พันธุ์ไม้ หมวด  ช.
ชะมวง,      ชะมวงกวาง     ชะลูด(นูด)    ชายผ้าสีดา,     ชิ่ง (มะเดื่อฉิ่ง)
ชุมเห็ดเล็ก,     เชียด


พันธุ์ไม้ หมวด  ซ., ด.
แซะ,    ดองดึง,     ดีปลี,    โด่ไม่รู้ล้ม


พันธุ์ไม้ หมวด   ต.
ตะลิงปิง,      ตาเป็ดตาไก่,      ตำลึง,      ตีเมีย เบือ ย่าง (ตีเมีย เมื่อ ย่าง),
ตีนเป็ด,  
   ตีนเป็ดน้ำ,      ต้นตายปลายเป็น
 


พันธุ์ไม้ หมวด  ธ., .
ธรณีสาร,     ทองพันชั่ง,     ท้าวยายม่อม,      ทำมัง,     ทิ้งถ่อน    ทุ้งฟ้า
โทะ


พันธุ์ไม้หมวด  น.   บ.  ป.
นมแมว     นมควาย,     เนระพูสีไทย,     น้ำข้าว,     ใบระบาด,    ปรงทะเล
ปีบ,    ปุด,   ปุดนา 


พันธุ์ไม้หมวด  ผ.
ผักกูด,    ผักเขลียง( ผักเหมียง, ผักเหลียง),     ผักคราดหัวแหวน,     ผักปลัง


พันธุ์ไม้หมวด  พ.,  ฟ.
พญาปล้องทอง (เสลดพังพอนตัวเมีย),     พร้าวนกคุ่ม,      พลา,      พะยอม
เพกา,    พชรสังฆาต,    พุดทุ่ง(สับครุน)  แฟบ


พันธุ์ไม้หมวด  ม
มะกอกป่า        มะขามป้อม,         มะเขือขื่น,        มะเขือพวง,      มะตูม, 
มะนาวควาย,
         มะนาวไม่รู้โห่,      มะมุด,       มะเม่า     มะม่วงหิมพานต์
มะระขี้นก (ผักไห่),     มะรุม,      มะอึก,       มังค่า,      มันขี้หนู,      มันสาคู,  
มะแว้งเครือ


พันธุ์ไม้หมวด  ย.,  ร
ย่านนาง,        ย่านปด ( รสสุคนธ์ )    ยาหนูต้น(หญ้าหนูต้น), 
ยับหยิ่ว ( เล็บเหยี่ยว, แสงขัน),    
 ยายกลั้ง,      รางจืด ,     ราม (พิลังกาสา), 
เหร็ดหนู( เร็ดหนู )


พันธุ์ไม้หมวด  ล.,  ว.
ลังกาสา,    ลำเท็ง     ลำพูป่า(ลำแพน),     เลียบ    ว่านน้ำ


พันธุ์ไม้หมวด  ส
ส้มแขก,    ส้มจี๊ด,   ส้มเค้า (ส้มออบแอบ), ส้มป่อย,   ส้มมวงย่าน(ส้มเกรียบ),
ส้มหลอด (มะหลอด)
,     สลัดได,      สามร้อยยอด(หญ้ารังไก่),     เสม็ด,
เสาะเทาะ (น้ำใจใคร่)


พันธุ์ไม้หมวด  ห.,   อ.
หม้อข้าวหม้อแกงลิง (หม้อลิง),    มุย,    หมากหมก,  หัวแอกหัวไถ หัสคุณ
อัญชัน,    อบเชย


พันธุ์ไม้พื้นๆข้างขนำ ( หมวด เบ็ดเตล็ด )
คนธีหลังขาว,   จิก,    เดือยดิน,     นน (น็อน),     เปล้า,      รกช้าง, 
เอ็นม้า ,     ผักหลม
( อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล )  หน้าแรก                                                               หน้าถัดไป    

 

นำเสนอข้อมูลเมื่อ 16/11/2549
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 26/04/2555
Copyright © 2001-2012 : The hut of Plugmet,  All rights Reserved.  
Developed by คนโบราณ ,   e-mail plugmet54@gmail.com

   

 


เขาคัน

 


ขี้พร้าไฟ (ฟักข้าว)

 


มะเม่า 
ม่าว (ใต้)

 


โทะ

 


ปุดนา

 


หม้อข้าวหม้อแกงลิง
หม้อลิง (ใต้)

 


เสม็ด
เหม็ด(ใต้)

 


มังค่า

 


โด่ไม่รู้ล้ม
ปราบดิน (ใต้)

 


ยายกลั้ง

  

Free Web Hosting