รวมพันธุ์ไม้พื้นๆข้างขนำ   หมวดเบ็ดเตล็ด 
 

 

รวมพันธุ์ไม้พื้นๆข้างขนำ
( หมวด เบ็ดเตล็ด )

ต่อไปนี้  คือพันธุ์ไม้พื้นๆ ที่ ผู้เฒ่าแห่งทุ่งปลักเหม็ด  แนะนำ   รวมทั้ง พันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์
ทั้งที่เป็นยาและเป็นอาหาร แต่
ไม่ค่อยมีใครรู้จัก...ขนำริมทุ่งปลักเหม็ด เห็นว่ามีความจำเป็น
ที่จะต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนที่ลูกหลานรุ่นหลังจะจัดพันธุ์พืชพันธุ์ไม้เหล่านี้ไว้ในกลุ่ม
วัชชพืชนิรนาม ที่ต้องกำจัดทิ้ง     "
ขนำริมทุ่งปลักเหม็ด " ขอนำเสนอภาพและข้อมูลเบื้อง
ต้นไว้ ณ ที่นี้
.....     (รายละเอียดอื่นๆ จะรวบรวมนำเสนอเพิ่มเติม ต่อไป)
 
าพโดย   :   คนโบราณ (a_Rsw )  
สถานที่ ทุ่งปลักเหม็ด  (ซอยทวดพรหม สนามบินหาดใหญ่)

คนธีหลังขาว

ข้อมูลเบื้องต้น  -  เป็นสมุนไพร ใช้เป็นส่วนผสมของยาแก้ลม วิงเวียน
( ข้อมูลของหมอยาพื้นบ้านในถิ่นใต้ดั้งเดิม  -  นจ.   )


 

 


าพโดย   :   คนโบราณ (a_Rsw )  
สถานที่  หลังหมู่บ้าน AIRPORT  หมู่ ควนลัง  หาดใหญ่   สงขลา

จิก

ข้อมูลเบื้องต้น  -  ยอดอ่อนของจิก มีรสฝาด คนไทยถินใต้ ใช้เป็นผักเหนาะจิ้มน้ำพริก


 


าพโดย   :   คนโบราณ (a_Rsw )  
สถานที่ ทุ่งปลักเหม็ด  (ซอยทวดพรหม สนามบินหาดใหญ่)

เดือยดิน

ข้อมูลเบื้องต้น - ยอดอ่อนของเดือยดิน ใช้เป็นผักแกงเลียง, เป็นยาสมุนไพรรักษา"โรคเพทใน"
ร่วมกับ มะเดื่อปล้อง ฯลฯ
( โรคเพทใน หรือ อาเพทข้างใน หมายถึงโรคที่เกิดภายในร่างกาย มองไม่เห็นบาดแผล อาการ
ที่เห็นได้ คือ ผอม แห้ง ถ่ายเป็นเลือด เป็นหนอง  คนไทยถิ่นใต้ดั้งเดิมจะเรียกว่า เพทใน )
( ข้อมูลของหมอยาพื้นบ้านในถิ่นใต้ดั้งเดิม  -  นจ.   )


 

 


าพโดย   :   คนโบราณ (a_Rsw )  
สถานที่ หลังหมู่บ้าน AIRPORT  หมู่ ควนลัง  หาดใหญ่   สงขลา

นน (น็อน)

ข้อมูลเบื้องต้น  -  ในสมัยก่อน ชาวนาไทยถิ่นใต้ จะใช้ไม้น็อน ทำหางยามคันไถ
หมอยาพื้นบ้านถิ่นใต้ ใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
( ข้อมูลของหมอยาพื้นบ้านในถิ่นใต้ดั้งเดิม  -  นจ.   )


 


าพโดย   :   คนโบราณ (a_Rsw )  
สถานที่ หลังหมู่บ้าน AIRPORT  หมู่ ควนลัง  หาดใหญ่   สงขลา

เปล้า

ข้อมูลเบื้องต้น  -  เป็นสมุนไพรใช้รักษาโรคกระเพาะ, เป็นส่วนผสมของยาบำรุงเลือดของสตรี
( ข้อมูลของหมอยาพื้นบ้านในถิ่นใต้ดั้งเดิม  -  นจ.  )


 


าพโดย   :   คนโบราณ (a_Rsw )  
สถานที่ หลังหมู่บ้าน AIRPORT  หมู่ ควนลัง  หาดใหญ่   สงขลา

รกช้าง

ข้อมูลเบื้องต้น  - เถารกช้างที่โตเต็มที่  ใช้เป็นวัสดุทำขอบกระเชอ (เครื่องจักสาน)
(เป็นสมุนไพร ด้วย)
( ข้อมูลของหมอยาพื้นบ้านในถิ่นใต้ดั้งเดิม  -  นจ.  )


 

าพโดย   :   คนโบราณ (a_Rsw )  
สถานที่ ทุ่งปลักเหม็ด  (ซอยทวดพรหม สนามบินหาดใหญ่)

เอ็นม้า
เป็นสมุนไพร ดองเหล้า บำรุงเอ็น บำรุงกระดูก
( ข้อมูลของหมอยาพื้นบ้านในถิ่นใต้ดั้งเดิม  -  นจ. )าพโดย   :   คนโบราณ (a_Rsw )  
สถานที่ ทุ่งปลักเหม็ด  (ซอยทวดพรหม สนามบินหาดใหญ่)

ผัก"หลม"

ข้อมูลเบื้องต้น   -   ผักหลมเป็นผักพื้นบ้านของชาวพิปูน - ฉวาง นครศรีฯ  ที่ขึ้นตามริมห้วยริม
คลองในเขตป่าเขาหลวง     ปัจจุบัน มีการนำผักหลม มาปลูกเป็นผักสวนครัว และมีการซื้อขาย
กันในหมุ่ชาวพิปูน
- ฉวาง   แต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากคนต่างถิ่นยังไม่รู้จัก......

 

  หน้าแรก                                หน้าฐานข้อมูลพันธุ์ไม้        ไปหน้าถัดไป
 
                                                                                        
นำเสนอเมื่อ 15/11/2552

Copyright © 2001-2012 : The hut of Plugmet,  All rights Reserved.  
Developed by คนโบราณ ,   e-mail plugmet54@gmail.com
 

 

 

 

  

Free Web Hosting