เรื่องของคนรุ่นทวด 2        เพลงร้องเรือ - บทกลอนกล่อมเด็กของคนไทยถิ่นใต้ ในอดีต
 

 

เรื่องของคนรุ่นทวด 2
เรื่องราวพื้นๆของสามัญชนถิ่นใต้และ
บ้านใกล้เรือนเคียง
2


เพลงร้องเรือ - เพลงชาน้อง

พื่อเป็นการฉายภาพเงา เกี่ยวกับอดีตของปักษ์ใต้  ให้คนรุ่นปัจจุบันได้รับรู้  จึงขอนำเสนอ
เพลงร้องเรือ
   บทกลอนกล่อมเด็กที่คนไทยถิ่นใต้ ในยุคกึ่งพุทธกาล และก่อนนั้นได้ใช้ขับ
เห่กล่อมลูกหลานให้หลับนอน บทเพลงร้องเรือที่นำเสนอนี้ เป็นบันทึกจากความทรงจำของ
เวบมาสเตอร์ ขนำริมทุ่งปลักเหม็ดเอง   รวมทั้งที่ได้จาก การสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
รอบๆสนามบินหาดใหญ่
 ซึ่งในเบื้องต้น ได้รวบรวมเพลงร้องเรือไว้แล้ว ทั้งหมดจำนวน 29
บท
  บางบทอาจจะคล้ายคลึงกับเพลงร้องเรือในถิ่นใต้ถิ่นอื่น  (เหตุผลสำคัญคือ คงเป็นบท
เพลงร้องเรือบทที่นิยมชมชอบกันทั่วทั้งภาคใต้)  นอกนั้น จะเป็นเพลงร้องเรือที่มีอยู่เฉพาะ
ในเขตสงขลา
-พัทลุง (จำแนกได้ตามคำศัพท์ที่ใช้) อย่างไรก็ตามการรวบรวมเพลงร้องเรือ
ณ ที่นี้  อาจจะรวบรวมได้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ   ทั้งการทำเชิงอรรถ และการอ้างอิง
รวมทั้ง การวิเคราะห์เชิงสถิติ      คนโบราณแห่งทุ่งปลักเหม็ด จึงขอย้ำไว้ ณ ที่นี้ว่า  ผู้รวบ
รวมก็ไม่ได้มีวุฒิทางภาษาศาสตร์  และโดยเฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูล  ก็ล้วนเป็นสามัญชนคนชรา
หลายต่อหลายคน ก็เป็น "คนแก่ที่อ่านหนังสือไม่ออก"   ดังนั้น หากสนใจเรื่อง "แต่แรก"
แล
ะเรื่องราวพื้นๆของสามัญชนถิ่นใต้   ก็ขอเชิญ สอบค้นข้อมูลดิบ จาก   เวบขนำริมทุ่ง
ปลักเหม็ด
แห่งนี้ได้   แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลที่เป็นวิชาการ มีศัพท์แสงมากมาย  ก็ขอให้เข้า
ไปค้นหาในห้องสมุด หรือเวบไซท์มหาวิทยาลัย ทั้งของไทย และของเทศ

ขอเชิญพิจารณาได้ ตามใจชอบ
 1 อ่า เออ เหอ ไปคอนเหอ   ไปแลพระนอนและพระนั่ง พระพิงเสาดั้ง หลังคามุงเบื้อง
เข้าไปในห้องไปแลพระทองเขาทรงเครื่อง หลังคามุงเบื้อง ทรงเครื่องดอกไม้
.…ไหว
 

2.  อ่า.. เอ้อ เหอ  โผกเปล เหอ   โผกไว้ใต้ต้นชุมโพ่  ให้แหวนพี่ชายไปทั้งโค่  บอก
พ่อบอกแม่ ว่าแหวนหาย
   พ่อว่า ไม่โหร่บุญ   แม่ว่า ไม่โหร่ดาย    บอกพ่อบอกแม่ ว่า
แหวนหาย   ติดมือพี่ชาย
.....ไป
 

3.  อ่า.. เอ้อ เหอ ไก่แจ้ เหอ ว่ายน้ำหร่ำแหร่ ไปขอเมีย ขันหมาก ลอยน้ำเสีย เอาไหร
ขอเมีย ละไก่แจ้    ขึ้นนั่งเรือนน้อง เขาเอาเงิน เอาทอง สองสามแคร่   เอาไหร่ขอเมีย
ละไก่แจ้    บอกแม่ว่า ลอย เหอ....เสีย
 

4.  อ่า เออ เหอ ต้นพร้าวเหอ ต้นพร้าวทางล้อม    อ้ายตัดหัวเดินก้ม    อ้ายตัดหัวเดิน
เงย
  อ้ายตัดหัวปากปิด  อ้ายตัดหัวปากเผย    เดินก้ม เดินเงย อ้ายตัดหัวช่างทำ…บาว
 

5.   อ่า เออ เหอ    แค้นใจเหอ   จะถีบลูกไดเสียให้หัก    ไม่เหมือนแรกรัก แรกชันชี
น้ำเต้าไม่ทันแตกยอด
    บ่าวน้อยผมสอด ถอยหลังหนี    ม่เหมือนแรกรักแรกชันชี
เสียทีที่รัก
…กัน
 

6.   อ่า เออ เหอ  หลับเหอ  หลับทอง   ลอยล่องเข้ามาหาหลับแก้ว บาวสาวมันรักกัน
แล้ว
พรือไม่ตกเงินหัวขันหมาก   หลับเหอหลับทองลอยล่องเข้าหาหลับนาค   พรือไม่
ตกเงิน
หัวขันหมาก ความยากไม่พ้น…ตัว
 

7.  อ่า เออ เหอ ตัดหัวเหอ น้องตัดหัวแล้วตัดหัวเล่า ตัดหัวเมื่อกินข้าว  ตัดหัวทีหนึ่งเล่า
เมื่อเข้านอน ตัดหัวทีหนึ่งแล้วเมื่อปูสาด ตัดหัวทีหนึ่งเล่าเมื่อลากหมอน อ้ายตัดหัวร้อย
ท่อน
  ทำให้น้องอาวร…ใจ
 

8.  อ่า เออ เหอ ตัดหัวเหอ พี่ตัดหัวคลุ้ม ตัดหัวคล้า   ตัดหัวไปเถิดเจ้าหัวผ้า  ตัดหัวไม่
สาพี่ไม่แคลน   ตัดหัวไปเถิดเจ้าผมสอด
    แต่ค่ำนอนกอดเจ้าหัวแหวน    ตัดหัวไม่สา
พี่ไม่แคลน
     หัวแหวน พี่คน…เดียว
 

9.  อ่า เออ เหอ ต้นหนุนเหอ  ต้นหนุนหนัง    ลูกเมียของพี่ชายยัง   อย่าหวังเข้ามาพี่
บังอร ลูกน้อยของพี่
นอนขวางตัก เมียรักของพี่  ขวางที่นอน    อย่าหวังเข้ามาพี่บังอร
เมียก่อน  พี่ยัง…อยู่
 

10.  อ่า เออ เหอ   ฝนตกเหอ  ตกมาสุมๆ    ไม้ไผ่กอหนุ่ม แตกพุ่มทั้งกอ   ถ้าพี่เป็น
ช้าง อิเข้าไปง้าง เอาสักหนอ แตกพุ่มทั้งกอ สองหนอ เรียงๆ …  กัน

11.  อ่า เออ เหอ    นกคุ่มเหอ หางลุ้นตีนเทียน  เทียมได้ผัวเหมียน   นั่งเขียนแต่เล็บ
ผักบุ้งชายเล
กะไม่ต้อง       ผักบุ้งชายคลองกะไม่เก็บ     นั่งเขียนแต่เล็บ    กินของ
กำนัล
…ผัว

12.  อ่า เออ เหอ       อ้อยตงเหอ   โฉมยงมาเห็นเข้าก็ติดใจ   อี้กินสักลำไม่สาไหร
เพราะหระ
  อยู่ในพ่อทูนหัว      อี้กินสักลำที่ดีดี    ไม่ต้องราคีพอยังชั่ว       สาวน้อย
ทูนหัว    กินอ้อย
ไม่แล….หระ
 

13.  อ่า เออ เหอ  น้องนอนเหอ     ใครหอนเที่ยวจบ    ปากตูวัดสอบ    มีช้างเลาะหัว
ปากตู
กาชาด เหอ    หลังคาหลาดบัว    มีช้างเลาะหัว  พ่อท่านเรามี  เหอ... บุญ
 

14.  อ่า เออ เหอ พี่ไปเหอ  ใจน้องบึกๆ  พี่ไปนาลึก น้องร้องโหยหา อย่าร้องเลยน้อง
เหอ
หวันเย็นพี่มา   น้องร้องโหยหา   หวันเย็นพี่มาถึง      ถึง ถึง เหอ ฉับๆทึงๆ ไปถึง
หัวแหลมแก้มเกาะยอ 
   ถึงเหอช่วยพาย  ชายเหอ ช่วยถอ   ให้ถึงหัวแหลมแก้มเกาะ
ยอ ช่วยถอให้พ้น เคลิ่น       เคลิ่น ๆเหอ  ไปพบหญ้าเหลิน  กับหญ้าปล้อง  สองคนพี่
น้อง ร้องขายหนุมบ้า  น้ำผึ้ง เทโว  เหอ หนุมโค เทวา ร้องขายหนุมบ้า  น่าเกลียด แม่
ค้า
.....   ขาย

 

15.   อ่า เออ เหอ น้องนอนเหอ ไปบ้านหัวนอน สักเดียว  ไปเซ้อสารเหนียว  แทงต้ม
ลากพระ    โถกๆ  แพงๆ อีแดงไม่ละ แทงต้มลากพระ  ไม่ละสักวัน
....  เดียว
 

16.   อ่า เออ เหอ  น้ำไหลเหอ ไหลมารินๆ ลองกอง ลุงกลิน น้ำเหอ มันเค็มเหมือนกัด
ไส้ 
  บางกอกโฉมตรูน้องอยู่ไม่ได้   น้ำเหอ หมันเค็มเหมือนกัดไส้ สำหมฺรับ ไว้ล้าง....
ถ้วย
 

17.  อ่า เออ เหอ  น้ำไหลเหอ ไหลมาโตรกๆ   พ่อทุ้มเสียโหลก ตามไม่พบไหน  แม่
เรากะยัง เหอ พ่อแกไม่ไขว  ทำหีบโพกใหญ่ ชายไส หัวนอนบ้าน
 

18.  อ่า เออ เหอ  ขึ้นโหนดเหอ ขึ้นเอา โหลก กา    ใส่พรกลงมา อย่าให้พ่อแม่ของกา
เห็น
     กานี้ขี้หกเหอ   ตก รกเสียแล้วเมื่อยังเป็น    อย่าให้พ่อแม่ของกาเห็น  ตรวจน้ำ
ให้ทัน เหอกา    กา กา เหอ  นาวา   คลาใคล ไปหนองบัว    น้ำร้อน ก้อนเส้า
 ฝากไว้
ใครเล่า
พ่อทูนหัว  นาวาคลาไคลไปหนองบัว ทูนหัว นั่งร้องไห้
 

19.  อ่า เออ เหอ   ขึ้นโหนดเหอ  อย่าขึ้นให้สุดยอด  ทำหนังสือสอด อย่าให้บ่าวรอด
เราได้เมีย 
   หนังสือสองสามใบ  ฝากไว้รังไก่ไปไหนเสีย    อย่าให้บ่าวรอดเราได้เมีย
เสียส้ม
  น้องยอม....ฝาก
 

20.  อ่า เออ เหอ  ไก่ขันเหอ ขันมากึดก้อง   ได้ยินเสียงน้องนกคูดร้อง  โนราจอม
ขวัญเหอน้อง   รำดีไม่ดีไปรำบ้านพี่ สี่ห้าวัน โนราจอมขวัญ กำเหนิดสุวรรณหงส์
 

21.  อ่า เออ เหอ  เรินใหม่เหอปลูกไว้เม่อใด   ไม่ไใส่ฝา   มุงแต่หลังคา อยู่ได้เม่อใด
เสาเริ่นไม้หมาก  ฟากเริ่นไม้ไผ่ อยู่ได้เม่อใด ไม้ไผ่ต่างๆ เริ่น
 

22.  อ่า เออ เหอ  ต้นขามใหญ่เหอ นายเหมียนไปไหน โหม้นายมานั่งที่ศาหลา  หยิบ
หมากหยิบพลูมาใส่เชี่ยน    ใบมนใบเนียน เสมียนมา   โหม้นายมานั่งที่ศาหลา   สาธุ
โมนา บุญ 
 

23.  อ่า เออ เหอ   เยียกหมาเหอ เยียกมาโดยๆ    กินข้าวเถิดหมาโหย หมาว่าจะไป
และ ยิก
แลน  แลนขึ้นต้นจิก   หมาเหอหมันยิก เอาหลังแอน   หมาว่าจะไปและ ยิก
แลน    แลน
ขึ้นสมพานตาล  …
 

24.  อ่า เออ เหอ    ต้นส้มเกลี้ยงเหอ   ออกชื่อว่าแม่เลี้ยง   อิรักโหลกเลี้ยงสักเท่าใด
เก้าแม่ สิบแม่   
ไม่เหมือนแม่เราตั้งแต่ไหร    อิรักโหลกเลี้ยงสักเท่าใด  หว่างแม่ของ
เรายัง โหยฺ
…
 

25.   อ่า เออ เหอ หวันขึ้นเหอ ขึ้นมายอแสง น้ำเต้าพอทรามแกง นางแม่หวงไว้ไปไหน
หวงไว้นาน ๆ
    อ้ายโหมฺ กลางบ้านมันลักไช    นางแม่หวงไว้ไปไหน น้ำเต้าพอทราม
….แกง
 

26.  อ่า เออ เหอ  พี่ชายเหอ  พี่ชายรักนุช  สิ้นสุดที่รักเจ้าหนักหนา  เหมือนอุณรุทรัก
อุษา พระรามรักสีดาไม่คลายใจ
   พระธนทรงศักดิ์รักนางมโนรา    เหมือนตัวของข้า
รักหน้าใย  ทำพรื่อเนื้อเย็น
   จะเห็นใจ ในอกในทรวง…พี่
 

27.  อ่า เออ เหอ   นางแม่เมรีเหอ    กินเหล้าวันนี้เมาหนักหนา     เมาโยะ หรือเมายา
เมามัวหนักหนาแม่เนื้อทอง 
   ไอไหร่รุ้งริ้งบนหลังคา    เรียกว่า หนวยตา นางสิบสอง
เมรีร่วมห้อง
  สิบสองไม่พรางผัว
 

28  อ่า เออ เหอ  ต้นเหอ ต้นตอเบา   ออกชื่อว่าผัวของเขา  ตัวน้องไม่ปราถหนา เชิญ
หลบไปเริ้นเถิดพี่คิ้ววาด
    หย่าเมียให้ขาดต่อกลับมา    ตัวน้องไม่ปรารถหนา  สักเท่า
เม็ดงา
….เดียว
 

29 อ่า เออ เหอ  ต้นเหอ ต้นเขือก้อย   รักกันแต่น้อย ๆ  น้ำตาน้องย้อยไม่หอนแห้ง
รักคิ้วหรือรักหน้า
    น้องรักวาจาพี่ช่างแหลง    น้ำตาน้องย้อยไม่หอนแห้ง เสียแรงที่รัก
 
….กัน
 


หมายเหตุ  
1.
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เพลงร้องเรือ   -  นางเกลื้อม อุทัยหอม  (2472 -   )
   
บ้านทอนคลอง    # 51  .9  ต.โคกม่วง  อ.คลองหอยโข่ง  จ. สงขลา
2. เพลงร้องเรือ บทที่ 1 - 3  ถือเป็นเพลงร้องเรือ ระดับยอดนิยมในเขตหาดใหญ่ และ
    คลองหอยโข่ง สงขลา    หน้าแรก                                                    เรื่องของคนรุ่นทวด หน้าที่ 1   
 
                                                                                        

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 04/01/2555
Copyright © 2001-2012 : The hut of Plugmet,  All rights Reserved.  
Developed by คนโบราณ ,   e-mail plugmet54@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Free Web Hosting