หมายเหตุของผู้จัดทำ / คนเฝ้าขนำริมทุ่งปลักเหม็ด
 
 

หมายเหตุของผู้จัดทำ / คนเฝ้าขนำฯ :1. บันทึกขนำริมทุ่งปลักเหม็ด แห่งนี้   นำเสนอครั้งแรก
Geocities เมื่อประมาณ ..2546   แต่ต่อมา Geocities ได้
หยุดให้บริการ
  คนเฝ้าขนำฯ จึงจำเป็นต้องย้าโอนข้อมูลทั้ง
หมด
มายัง Free Web Host แห่งใหม่ ซึ่งก็คือ Orgfree.com
ตั้งแต่
28 มกราคม 2548 เป็นต้นมา

2. บันทึกขนำริมทุ่งปลักเหม็ด
  ไม่ใช่ผงานทางวิชาการที่
ถูกต้องละสมบูรณ์ครบถ้วน 100% 
 หากคนเฝ้าขนำฯตรวจ
พบข้อผิดพลาด ที่อาจจะพบเอง หรือได้รับข้อท้วงติงจากผู้รู้
ก็จะทำการแก้ไขให้ถูกต้อง    ดังนั้น
 ข้อมูลที่อยู่ในหน้าเวบ
ณ วันนี้ อาจมีข้อมูลเพิ่มเติม
 ทั้งข้อความใหม่ และรูปภาพที่
ชัดเจนกว่า สวยงามกว่า ในวันข้างหน้าก็ได้ 
 ประการสำคัญ
คนโบราณ
คนเฝ้าขนำฯขอยืนยันไว้ ณ ที่นี้ว่า "ทั้งแหม็ด ทั้ง
เพิ่น ทั้งเพ
"
ที่มี คงเป็นเพียงบันทึกเชยๆ ของคนโบราณๆ ที่
จัดทำขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจเรื่อง
"แต่แรก
" เรื่องพื้นๆธรรมดาๆของคนไทยถิ่นใต้  เท่านั้น


3. อีกประเด็น ซึ่งก็สำคัญเช่นกันคือ บันทึกขนำริมทุ่งฯ แห่ง
นี้ ไม่มีเวบบอร์ดให้ฝากข้อความ 
 สาเหตุเนื่องจาก
ผู้จัดทำ/
คนเฝ้า
ขนำริมทุ่งฯ
เป็นคนโบราณ   ที่ไม่ค่อยมีเวลาเฝ้าระวัง
ประกอบกับวัฒนธรรมชาวเน็ตของไทยเรายังขาดความรับผิด
ชอบ 
 ดังนั้น เพื่อป้องการโพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่ หรือข้อ
ความขยะ  คนโบราณ
/คนเฝ้าขนำฯ จึงกำหนดกรอบไว้ให้คง
มีแต่บันทึกของคนโบราณล้วนๆ 
 สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องเก่าๆ
เท่านั้น
....   ดังนั้น หากท่านผู้ใดต้องการติดต่อ  กรุณาส่งข้อ
ความผ่านทาง   
e-mail
:   plugmet54@gmail.com
 

4. อย่างไรก็ตาม เวบไซท์นี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนำข้อมูล
ที่มีอยู่ในเว็บไปเผยแพร่ต่อ   หากไม่ใช่เป็นการนำไปใช้ เพื่อ
ธุระกิจที่หาผลประโยชน์
 แต่ ขอความกรุณาได้โปรดระบุที่มา
ของข้อมูลด้วยว่า มาจากบันทึกขนำริมทุ่งปลักเหม็ด
  เพราะ
การนำเอาไปใช้ แต่ไม่อ้างที่มา
 
ก็เท่ากับ ลักขโมย เช่นกัน
 

เพื่อโปรดทราบ
                                            
คนโบราณ 
                                  ผู้จัดทำ/คนเฝ้าขนำริมทุ่งฯ
 


หัวข้อ ที่ขอแนะนำให้อ่านก่อน เพื่อความเข้าใจร่วมกัน
   ความเป็นมาของเวบไซท์ขนำริมทุ่งปลักเหม็ด    
  เกี่ยวกับผู้จัดทำเวบไซท์ขนำริมทุ่งปลักเหม็ด
   กลับไปหน้าแรก
 
 

 เพิ่มหน้าหมายเหตุฯ นี้ เมื่อ 5/03/2554
 
 

รูปนายสีแก้ว  ( "ไอ้สีแก้ว" )
เพื่อนคู่หูของ นายยอดทอง
หนังตะลุง : ศิลปะถิ่นใต้


สีแก้ว
  ตัวตลกสำคัญของหนังตะลุงที่เชื่อกันว่า
เป็นรูปตัวตลกที่ตัดขึ้นโดยเลียนแบบจากคนจริง
ซึ่งเป็นชาวบ้านเชิงแส  จังหวัดสงขลา   รูปร่าง
ลักษณะ  อ้วน เตี้ย แบบมะขามข้อเดียว  ผิวดำ
คล้ำ ลงพุง  หัวล้านเกลี้ยง จมูกโตคางสั้น  การ
แต่งกาย  ไม่สวมเสื้อ  สวมสร้อยคอ  นุ่งผ้าโจง
กระเบนผ้าลายตาหมากรุก  ไม่สวมรองเท้า ไม่
ถือและไม่พกอาวุธ  นิสัย เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต
มีสติปัญญารอบคอบ หลักแหลม มีธรรมะธัมโม
พูดน้อยและจริงจังเป็นคนหนักแน่น บึกบึน สู้ไม่
ถอย เมื่อต่อสู้มักใช้หัวชนคู่ต่อสู้แทนอาวุธ ชอบ
อบรมสั่งสอนตัวตลกอื่นๆ ที่ประพฤติผิด   สีแก้ว
เป็นคนสงวนท่าที  มีตบะ และเป็นผู้มีความรู้ทาง
ไสยศาสตร์  มีเวทย์มนต์คาถา  สามารถเอาชนะ
พวกยักษ์มารซึ่งไม่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่มากนัก
ลีลาการพูด สีแก้วเป็นคนพูดน้อย พูดช้าๆ  หนัก
แน่น ชัดถ้อยชัดคำ พูดด้วยความมั่นใจ น้ำเสียง
น่านับถือ รู้จังหวะการพูด   เมื่อสนทนากับผู้ใหญ่
สีแก้วมักพูดด้วยความคารวะ ไม่สอดแทรก และ
ไม่พูดนอกประเด็น
 

 

  

Free Web Hosting